Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serra ŞANDOR'un Çalışması Yayımlandı

06.03.2023

İMÜ Psikoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Serra ŞANDOR'un yazarları arasında olduğu "The comparison of decision-making in ambiguous situations and galvanic skin responses as somatic markers in patients with posterior cortex epilepsy and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis" başlıklı çalışma "Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology" adlı dergide yayımlandı. 

Mesial temporal lob kaynaklı nöbetleri olan epilepsi hastalarının karar verme davranışları ve bilişsel işlevlerini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, farklı tür epilepsileri olan hastaların nöropsikolojik profillerini inceleyen çalışma sayısı azdır. Bu çalışmanın amacı mesial temporal lob kaynaklı ve posterior korteks kaynaklı nöbetleri olan epilepsi hastalarının karar verme davranışlarını ve ilişkili diğer bilişsel işlevlerini incelemek ve aynı zamanda karar verme davranışı sırasında eşlik eden fizyolojik yanıtlardan biri olan deri iletkenlik yanıtını incelemektir. Çalışmanın sonucunda, her iki grup epilepsi hastasının da karar verme davranışlarının sağlıklı kontrollerinkinden kötü olduğu gösterildi ve aynı zamanda da posterior korteks kaynaklı epilepsilerini olan hastaların sadece nöbetlerle ilişkili olduğu düşünülen beyin alanlarının işlevlerinin değil ama, tüm diğer bilişsel işlevlerinin de bozulmuş olduğu görüldü. Bu hasta grubunda, karar vermeyi olumlu yönde etkilediği bilinen somatik işaretlerin varlığına rağmen, test performansı bozuktur. Bulgular, epilepsi hastalığının bir "beyin ağı hastalığı” olduğunu savunan mevcut paradigmayı destekler niteliktedir.

Özetle farklı epilepsi türüne sahip iki grup hasta ve sağlıklı kişilerin karar verme becerilerinin ve fizyolojik yanıtlar ve diğer bilişsel işlevlerle aralarındaki ilişkilerin incelendiği çalışmanın künye* bilgileri aşağıda verilmiştir.

*Şandor, S., Kurdish, Y. S., Delil, Ş., Türk, G. B. ve Yeni, N. S. (2023). The comparison of decision-making in ambiguous situations and galvanic skin responses as somatic markers in patients with posterior cortex epilepsy and mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis, Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, doi. 10.1080/13803395.2022.2164256.