EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dekanın Mesajı

Sevgili Gençler;

Edebiyat Fakültemiz, tarihî süreklilik içinde, hem “düşünce, geçmişiyle yürür” ilkesine bağlı olarak geleneği, hem de “düşünce, şimdiye konuşur” ilkesine bağlı kalarak çağdaşı birlikte göz önünde bulundurur. Bilginin en geniş kamusal paylaşımı için çıkarımsal aklın imkânlarıyla ifade edilen bilimsel yöntemi kendine temel alır; ancak, güzel ve yüce duygularının bir ifadesi olan estetik duyuşu da önemser. Her türlü insanî bilginin, bireysel, toplumsal, siyasal ve iktisadî ilişkileri yanında dinî ve ahlâk değerlerle olan bağlantılarına da dikkat eder.

Akademik yapılanmasını sürdürmekte olan Edebiyat Fakültemizde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Bilim Tarihi Bölümü, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Dil Bilimi Bölümü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Felsefe Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sanat Tarihi Bölümü, Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyoloji Bölümü ve Tarih Bölümü olmak üzere toplamda 12 bölüm bulunmaktadır. 

Bilginlerimizin dediği gibi: Edebî olan, ebedî olandır…

Dekan
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

e-posta: ihsan.fazlioglu@medeniyet.edu.tr 
Tel: 0216 280-2606