Edebiyat Fakültesi

SIK SORULAN SORULAR

Edebiyat Fakültesi’ndeki bölümlerin eğitim dili nedir?

Hangi bölümlerde hazırlık sınıfı zorunlu?

Edebiyat Fakültesi'nde devam zorunluluğu var mıdır?

Edebiyat Fakültesi’nde isteğe bağlı hazırlık var mı? Varsa ücretli mi?

Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin değişim programlarından yararlanabilmeleri mümkün müdür?

Edebiyat Fakültesi’nde ÇAP ve YAN DAL olanakları nelerdir?

Edebiyat Fakültesi’nde bölümler arası geçiş yapmak mümkün mü?

Edebiyat Fakültesi'ne yatay ve dikey geçiş olanakları var mıdır?

Sınavlarda uyulması gereken kurallar nelerdir?

Sınamalı öğrencilere ilişkin uygulamalar nelerdir?

Başka bölümlerden ders alınabilir mi?

Kaç AKTS kredi ile mezun olunmaktadır?

Edebiyat Fakültesi’nde Yaz okulu ve ikinci öğretim olanağı var mı?

Hangi durumlarda ders tekrarı gereklidir?

Bazı derslerden muaf olabilecek durumdayım, ne yapmalıyım?

Edebiyat Fakültesi’ndeki öğretim üyelerinin açtığı yüksek lisans ve doktora programları nelerdir?

Burs olanakları nelerdir?

Yurt olanakları nelerdir?

Kaydımı dondurabilir miyim?

Kaydımı dondurdum. İzin sürem bitmeden önce öğrenimime geri dönebilir miyim?

Kaydımı sildirebilir miyim?