Edebiyat Fakültesi

Üniversitemiz YÖK Tarafından Bilim Tarihi Alanında Uzmanlaşan Üniversite Olarak Seçildi

03.05.2023

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Öncelikli Alan Misyonu” Programı kapsamında alınan kararların açıklandığı ve üniversitemizin de “Bilim Tarihi Alanında Uzmanlaşan Üniversite” seçildiği Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR’ın ev sahipliğinde, 2 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu katıldı.

Konuşmasında üniversitelerin bu proje kapsamında nasıl belirlendiğini aktaran Prof. Dr. Erol Özvar, Erol Özvar, Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi ile ilgili olarak desteklenecek Öncelikli Bilim ve Ar-Ge Alanlarını belirlemek için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 11. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikli sektör, alan ve alt alanlar, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi raporları, öncelikli ve kilit teknolojilerde teknoloji yol haritaları, ilgili kurum ve kuruluşların Ar-Ge ve yenilik konuları gibi çeşitli rapor ve politika dokümanlarının incelendiğini anlattı.

Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesinin değerlendirmeye alınarak; bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren bölüm veya programları 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu çerçevesinde tekrar incelendiğini kaydeden Özvar, “Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm veya programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi Yükseköğretim Kurulumuz tarafından kararlaştırılmıştır.” ifadesini kullandı.

Konuşmalarının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bilim Tarihi Alanında Uzmanlaşan Üniversite”mizin takdir belgesini Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e ve Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu’na takdim etti.

“Bilim Tarihi Alanında Uzmanlaşan Üniversite”miz bünyesinde kurulan Bilim Tarihi Enstitüsü bilim tarihi alanında dört katmanlı bir etkinlik içinde olacaktır. Birincisi, hem Türkçe ulusal hem de İngilizce uluslararası yüksek lisans ve doktora eğitimi verecek; ikincisi çağdaş sosyal bilimler yöntemlerine uygun olarak bir yandan birincil kaynaklara dayalı teorik araştırma ve yayınlar yapacak, bir yandan da ulaşılan sonuçları görsel materyallere dönüştürüp sergileyecek; bunun için akademik dergi çıkaracak ve müze kuracak; üçüncüsü, çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum ve konferans gibi toplantılar düzenleyerek ulaştığı araştırma sonuçlarını uluslararası meslektaşlarıyla paylaşacak; dördüncüsü halka açık ders, seminer, konferans vb. etkinliklerle bilimsel kültürün yaygınlaşmasını sağlayacaktır.

Bu başarı için  Bilim Tarihi alanındaki hocalarımızı tebrik eder, Rektörümüz Prof. Dr. Gülfettin Çelik’e ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu’na destekleri için teşekkür ederiz.