Edebiyat Fakültesi

Üniversitemiz Kütüphanesinde İstanbul Depremler Tarihi Paneli Gerçekleştirildi

09.05.2023

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi tarafından “İstanbul Depremler Tarihi” adlı bir panel gerçekleştirildi. Ziraat Bankası Kütüphanesinde 04.05.2023 tarihinde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Recep KARACAKAYA üstlendi. Marmara Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Vahdettin ENGİN ve İMÜ Tarih Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜRCAN ise konuşmacı olarak katılım gösterdi.

İstanbul’un kuruluşundan 18. yüzyılın sonuna kadarki süreç içerisinde İstanbul’da yaşanan depremleri ele alan GÜRCAN konuşmasında İstanbul’un farklı asırlarda pek çok depreme maruz kaldığını, bunların bazılarının da şehre büyük zararlar verdiğini ifade etti. Hocamız konuşmasında Eski İstanbul’da yapı stokunun büyük ölçüde ahşap olması nedeniyle depremlerin az kayıpla atlatıldığını, buna karşılık ahşap yapı sebebiyle yangın afetinin daha büyük yıkımlara neden olduğunu belirtti. GÜRCAN, zeminin önemine vurgu yaparak tarihi İstanbul depremlerinde yıkıcılığın depremin merkez üssüne yakınlıktan ziyade zeminin inşaata uygunluğu ile alakalı olduğunu dile getirdi. Daha sonra, Tarihi Yarımada’da hangi eser ve bölgelerin depremlerden daha çok zarar gördüğünü ve deprem sonrası faaliyetlerin arşiv kayıtlarına nasıl yansıdığını ortaya koydu.

ENGİN ise konuşmasına II. Abdülhamid döneminde gerçekleşen 1894 depreminden söz ederek başladı. Bu depremin oldukça güçlü bir sarsıntı olmasına rağmen fazla üzerinde durulmadığını dile getiren ENGİN, 1894 depreminde en büyük zararı Kapalıçarşı’nın gördüğünü ve İstanbul’da o dönemki tüm yapıların yaklaşık 1/8’inin çeşitli boyutlarda zarar gördüğünü ifade etti. ENGİN, konuşmasında 1935’te Marmara Adası'nda gerçekleşen ve İstanbul’u da etkileyen 6,4 şiddetindeki deprem ile 1963 Depremlerine de değindi. Depremlerin Salı günü olacağına ve bu günün tehlikeli olduğuna dair halk içindeki inancın, gerçeklerle uyuşmadığını belirten ENGİN “Salı sallanır”, “Salı günü uğursuzdur” gibi ifadelerin nereden kaynaklandığını da açıkladı.

Panel sonunda katılımcılar, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Bunun ardından Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu tarafından, konuşmacılara hediyeleri takdim edildi.