Edebiyat Fakültesi

“Türk Diplomasisinde Edebiyatın İzleri” Sempozyumu Gerçekleşti

04.05.2023

Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılı vesilesiyle üniversitemiz Edebiyat Fakültesi ve Dışişleri Bakanlığının iş birliğiyle düzenlenen “Türk Diplomasisinde Edebiyatın İzleri” konulu sempozyum 27 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası konferans salonunda gerçekleşti.
Sempozyuma Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Bülbül, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, dekan yardımcılarımız, öğretim üyeleri, emekli ve hâlihazırda görev yapmakta olan büyükelçiler ile müsteşarlar katıldı. Sempozyum, fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şefik Şenlik ve üniversitemiz Türk Musikisi Bölümü Öğr. Gör. Semih Özdemir’in müzik dinletisi ile başladı. Program Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Büyükelçi Engin Soysal’ın açılış konuşmalarıyla devam etti. 
“Yeniçağlarda Diplomasi ve Edebiyat” konulu ilk oturumda sefirler ve sefaretnameler hakkında tebliğler sunuldu. İlk sunum, Prof. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK’in “28 Çelebi Mehmet ve Sefaretnamesi” başlıklı tebliğ çerçevesinde mezkûr sefaretnamenin dil özelliklerine dikkat çekilerek yapıldı. İkinci tebliği, “Divan Sahibi Bir Osmanlı Elçisi: Ahmet Dürrî Efendi, Sefaretname ve Divanı” başlığı ile Doç. Dr. Turgay ŞAFAK sundu. Edebî olarak ilginç yönleri bulunan Dürrî Efendi’nin İran’da diplomatik görevlerde bulunması üzerinde duruldu. Akabindeki sunum, Türk Tarih Kurumunda arşiv uzmanı olarak görev yapan Dr. Ebru ONAY tarafından “18. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Safevi İlişkilerinde Şiirle Mufazala” başlığıyla yapıldı. Son sunum ise Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Merve MENTEŞE’nin “Koca Ragıp Paşa ve Bürokratik Gelenek Bağlamında Şiirden Şaire Reisülküttap” başlıklı konuşması ile yapıldı ve ilk oturum böylece sonlanmış oldu. 
“Yüzyıl Dönemecinde Üç Diplomat” konulu ikinci oturum, bağımsız araştırmacı Sinan KUNERALP’in “Kostaki Musurus Paşa ile İngiltere başbakanı Gladstone arasında Edebî ve Felsefi Konular Üzerine Fikir Teatileri” başlıklı tebliğ ile başladı. İkinci olarak Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ,  “Millî Bir Sefir: Kostaki Musurus Paşa” başıklı bildirisini sundu. Musurus Paşa’nın millî yönüne dikkat çekildi ve bu konuda bazı fikirler tartışıldı. Akabindeki konuşma, Fakültemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Ü. Sezin Seda ALTUN EVREN’in ” Edebiyat-ı Cedîde İçinde Bir Diplomat: Safveti Ziya” başlıklı tebliğ ile gerçekleşti. İkinci oturumun son konuşması, “Ediplerin Yetişmesinde Hariciye Nezaretinin Rolü” başlıklı tebliğ ile Fakültemiz Arş. Gör. Mehmet SAVAN tarafından yapıldı. Edebiyatımızdaki şair ile yazarların diplomatlık yönü, görev yaptığı yerler gibi konulara dikkat çekilip edebî yönlerinin diplomatlıkla bağdaştırıldığı tebliğlerin yer aldığı oturumda, diplomatlık görevinde bulunup edebî konular üzerine eğilmiş hariciye görevlilerimize de dikkat çekildi.
“Yahya Kemal ve Samipaşazade Sezai” adlı üçüncü oturumda iki aynı zamanda diplomaside görev almış bu iki yazar ele alındı. Oturum, Büyükelçi Lale Ülker’in “Yahya Kemal’in İberya’daki Yılları” adlı tebliği ile başladı. Akabinde Doç. Dr. Olcay ÖZTUNALI “Yahya Kemal’in İspanya Sefirliği Döneminde Avrupa Şiirinin Sanatına Etkisi” başlıklı bildirisini sundu. Yahya Kemal ile devam eden oturumda Doç. Dr. Ahmet Koçak “Yahya Kemal: Gökkubbeler Altında Diplomatlık” adlı tebliğini sundu. Oturum, son olarak Dr. Öğr. Üyesi Özlem ŞENYILDIZ’ın “Samipaşazade Sezai Bey ve İspanya’daki Elçilik Yılları” adlı bildirisiyle kapandı.
Son oturum olan “Cumhuriyet Dönemi Yazınında Diplomasi” adlı dördüncü oturum emekli Büyükelçi Şakir FAKILI’nın “Şair Enis Behiç Koryürek’in Hayatında Macaristan” adlı bildirisiye başladı. Oturum, emekli Büyükelçi Ümit YALÇIN “Diplomat Hatıraları” adlı tebliğiyle devam etti. Akabinde Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat SUNEL diplomasi ve roman arasındaki ilişkiyi ele aldığı “Diplomasi ve Roman” adlı bildirisini sundu. Program M. Zahit Atçıl ve Fatih Bayram’ın katkıları ve Beşir Ayvazoğlu’nun değerlendirmeleriyle son buldu.