Edebiyat Fakültesi

Tarih Topluluğu Osmanlı'da Bayram Adlı bir Etkinlik Düzenledi

30.04.2022

Üniversitemiz Tarih Topluluğu 30 Nisan 2022 tarihinde Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatih Gürcan ile 'Osmanlı'da Bayram' adlı bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Osmanlı'daki bayramlarla ilgili incelemeler yapılabilecek birkaç kaynaktan bahsedildi. Bunlardan bazıları Atam Dedem Kanunu Kanunname-i Al-i Osman, Mustafa Şafi'nin Zebdetu't- tev Arif, Tayyar Zade Ata'nin Osmanlı Saray Tarihi adlı eserleridir. Etkinlikte Ruyet-i Hilal meselesinden de bahsedildi. Topkapı Sarayı'nın Ramazan Bayramı'ndan 10 gün önce baklava üretmeye başlaması ve yeniçerilerin baklava istihakı anlatıldı. Yeniçerilerde baklava alayının bulunmasından ve bayramda kendilerine verilen baklava miktarından bahsedildi. Bunun dışında bayrama temiz girmenin önemi bayramın bir diğer önemli olaylarından biri olan hamam kültüründen söz edildi. Arife günü ikindiden sonra mehter alayının mehter çalması ve son olarak Osmanlı'da bayram törenlerinin sabah namazı ve bayram namazı arasında geçen saat dilimlerinde gerçekleştiği dinleyicilere aktarıldı.