Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü’nün Katkılarıyla Avusturya’da Uluslararası bir Sergi Açıldı

17.06.2022

Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü’nün katkılarıyla Avusturya’da uluslararası bir sergi açıldı. Schallaburg'daki (Avusturya) rönesans kalesinde uluslararası bilim insanların katkılarıyla “Reiternomaden in Europa – Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn / Mounted Nomads in Europe – Huns, Avars, Bulgarians, Hungarians” başlıklı, büyük ölçekli bir sergi açıldı. 

Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh, sergiye ilişkin bildiri kitabına ‘Avar Kağanlık Merkezi’ başlıklı çalışmasıyla katkıda bulundu. Çalışmasında, Avar Kağanlığı’nın yönetim merkezinin tespit edilmesinin Avar araştırmalarında hala oldukça tartışmalı bir konu olduğunu vurgulayan BALOGH, yazılı kaynaklar olmadığından, kağanlık merkezinin yerinin şimdilik sadece arkeolojik malzemeye, olağanüstü zenginlik gösteren buluntuların analizine ve bunların bölgesel konumuna dayanarak belirlenebileceğini belirtti. Prestij nesnelerin coğrafi konumuna göre, 600'lü yılların ilk onyıllarından itibaren, yönetici elitin yerleşim bölgesinin büyük olasılıkla Karpat Havzası’nın tam ortasında, Tuna ve Tisza Nehirleri arasındaki bölgenin kuzeyinde olduğunu ifade eden BALOGHkağan karargâhının bu bölgenin içerisinde bulunduğunu belirtti.