Edebiyat Fakültesi

Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyemiz ve Öğrencimizin Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

23.03.2023

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2022/2 dönemi kapsamında yapılan proje başvuruları sonucunda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Diri Apaydın'ın danışmanlığında üçüncü sınıf öğrencimiz Yağmur Ucun'un "İstanbul Arkeoloji Müzesinin Görme Dezavantajlı Bireyler Açısından Ele Alınması" başlıklı proje başvurusu TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Projenin ana amacı, dezavantajlı grup içerisinde yer alan görme engelli bireylerin İstanbul Arkeoloji Müzesi örneklemi üzerinden müze ziyaretleri esnasında karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve onlara çözüm önerileri bulmaktır. Projenin ana uygulama yeri, İstanbul Arkeoloji Müzesi ile sınırlı tutuldu. Ancak deneyimlerinin karşılaştırmalı bir sonuç ile değerlendirilme açısından görme engelli bireylerin Anadolu Medeniyetler Müzesine ziyareti de proje kapsamına alındı. Projede yer almayı kabul eden Türkiye Görme Engelliler Derneğinin yardımlarıyla, yetişkin bireyler ile İstanbul Arkeoloji Müzesine ziyaret edilecek ve gönüllü ziyaretçilerle görüşmeler yapılacaktır. Proje aracılığıyla müzelerin dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarına dikkat çekmek ve bu alanda kamuoyu oluşturmak amaçlanmaktadır.

8649 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan proje, “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında üniversitemizdeki 19 başarılı projeden biridir. Ayrıca bu dönemki başvurular içerisinde Türkiye'de aktif olarak eğitim hayatını sürdüren Sanat Tarihi bölümleri arasında destek alan tek projedir.

Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.