Edebiyat Fakültesi

Pandemi Sürecinde Filyasyon Ekiplerinin Deneyimlerini İnceleyen Proje Tamamlandı

01.06.2022

İstanbul Medipol Üniversitesi ortaklığıyla, Sosyoloji Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat’ın yürütücülüğünü üstlendiği ve aynı bölümden Arş. Gör. Dr. Zübeyde Demircioğlu’nun ve İstanbul Medipol Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Küçükali’nin araştırmacı olarak yer aldığı “Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul’daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme” başlıklı TÜBİTAK projesi tamamlandı. 
İstanbul ilinin iki ilçesindeki filyasyon ekiplerinde görevli doktor, yardımcı sağlık personeli, koordinatör ve şoförlük görevleri yapan 21 kişi ile derinlikli görüşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen proje kapsamında gerek filyasyonun ne olduğu, aşamaları, prosedürü gerekse filyasyon ekiplerinin nasıl organize edildiği, kimlerden oluştuğu, çalışma biçimleri ele alınarak filyasyon işlemi ve ekipler hakkında nesnel bulgular ortaya koyuldu. Ayrıca ekip çalışanlarının filyasyonu öznel olarak nasıl deneyimledikleri incelendi. Ekiplerin genel olarak bir yandan filyasyonu pandemi ile mücadelede oldukça etkili ve anlamlı bir yöntem olarak görürken bir yandan da özellikle doktorların bu süreçte kendilerinin ekiplerde görevlendirilme şekillerini verimsiz buldukları görüldü. Filyasyon ekiplerinde yer almak sağlık çalışanlarının bireysel, fiziksel ve ruhsal iyilik hallerini etkilediği gibi yoğun çalışma şartları ve hastalık bulaştırma korkusu aileleriyle ilişkilerini de olumsuz etkilediği saptandı. Sağlık çalışanlarının bir kısmı filyasyonda yer almayı COVID-19 salgını ile mücadelede çok önemli bir rol olarak görüp bu görevden övünç duyduğunu ifade ederken bir kısmı ise mesleki tükenmişlik ve anlamsızlık yaşadığını ifade ederek bu süreci kaynakların doğru kullanılmaması olarak yorumladı. 
Ayrıca proje ekibi, 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 15.00’de düzenlenen “Araştırma Gündemi” etkinliğiyle proje çıktılarını paylaştılar.