Edebiyat Fakültesi

'Osmanlı'da Batılılaşma Dönemi Tekkeleri Ve Tekke Yapıları' adlı Konuşma Gerçekleştirildi

21.05.2022

Fakültemiz Sanat Tarihi Topluluğu 21.05.2021 tarihinde 'Osmanlıda Batılılaşma Dönemi Tekkeleri ve Tekke Yapıları' adlı bir seminer düzenledi. Seminer, topluluk danışmanı Arş. Gör. Yasin SAYGILI'nın konuşmacı olarak düzenlediği 5 seminerlik bir Osmanlı ve İstanbul Kültürü Programı'nda 4. seminer olarak gerçekleşti.

Seminerde SAYGILI tekkelerin Osmanlı kültürü içerisindeki yeri, çıkış noktası ve yüzyıllar içerisindeki değişimini ele aldı. Sosyal hayatta ve ekonomik olarak önemli bir yer işgal eden tekkelerin Osmanlı toplumunun siyasi ve dini yaşamına da yer veren bir figür olduğunu belirtti. İlk başta küçük bir yapıdan müteşekkil tekkelerin zaman içerisinde eklemeler ve bağlı bulundukları tarikatın önem derecesine göre geliştiğini belirten SAYGILI neredeyse çoğunun ahşaptan olması sebebiyle, İstanbul yangınları ve Cumhuriyet Dönemi'nde tekkelerin kapatılması nedeniyle bu kültür varlıklarının günümüze kadar ulaşamadığını belirtti.