Edebiyat Fakültesi

“Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları” İsimli Çalıştayımız Başarıyla Tamamlandı.

25.03.2020

11-13 Mart 2020’de, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, Ben-Anlatıları Araştırmaları Birimi ortaklığında düzenlenen; Türk Tarih Kurumu ve İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı (İSTEV) tarafından desteklenen, “Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları” isimli çalıştay başarıyla tamamlandı. Program, 11 Mart’ta Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU’nun açılış konuşmasıyla başladı; ardından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN, bir selamlama konuşması yaptı. Açılışa Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Vekili Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU da iştirak etti. Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, etkinliğin ev sahibi olarak, konuşmasında çalıştayın başarılı geçmesini diledi. İSTEV Başkanı Sn. Songül KOÇ, hem vakfın kısa bir tanıtımını yaptı hem de çalıştayı desteklemekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Çalıştayın ilk oturumuna, Amsterdam’dan Prof. Dr. Rudolf DEKKER ve İspanya’dan Prof. Dr. James S. AMELANG skype yolu ile katıldılar. Her iki profesör de iki Avrupa ülkesinin ben-anlatısı çalışma birikimini dinleyicilerle paylaştı. Slyvie MORET PETRINI ve Malte GRIESSE ise İsviçre ve Rusya birikimini anlattılar. Oturum katılımcıların sorularıyla son buldu.

12 Mart Perşembe günü, İhsan FAZLIOĞLU, “'Öz.ne'nin kıyâmı: 'Ben', 'Biz' ve 'Kendilik' hakkında nazarî bir çözümleme...” başlıklı açılış konferansını verdi. Konferansta kavramı tarihsel ve felsefi perspektiften tartıştı. Gün sonunda, çalıştayın onur konuğu Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE, “The Pearl in the Shell: Sheykh Mehmed Emin Tokadi’s Self-vita as Scripted by Sheykh Seyyid Hasib Üsküdari” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

İki gün boyunca toplam altı panel gerçekleşti. Seyahatnameden, otobiyografiye, hatırattan günlüğe türler soruşturuldu. 13 Mart Cuma gününün son oturumu bir yuvarlak masa toplantısı olarak tertip edildi ve Cornell H. FLEISCHER ile Noah D. GARDINER, skype ile katılım gerçekleştirdiler. Yuvarlak masada, meşhur Osmanlı alimi Abdurrahman Bistami ve ben-anlatısı nevinden eserleri değerlendirildi.

Kapanış ve genel değerlendirme oturumunda, Hatice Aynur, Tülay Artan, Selçuk Akşin Somel ve Suraiya Faroqhi sırasıyla söz aldılar. “Osmanlı kimdir?” sorusuna odaklanılması gerektiğini ifade ettiler. Kavramın kapsamına dikkat çektiler. Gayrimüslim ve kadın ben-anlatılarının da hikayenin bir parçası olması gerektiğini vurguladılar.

Çalıştay, Validebağ Korusu’ndaki sosyal program ile sonlandı.

Fotoğraf galerisi için tıklayınız.