Edebiyat Fakültesi

Öğrenci Topluluğumuz Tarafından “Tarihsel Kanunlar Var Mıdır?” Konulu Etkinlik Düzenlendi

29.06.2021

Üniversitemiz Tarih Topluluğu 1 Haziran 2021 tarihinde “Tarihin Kanunlar Var Mıdır?” adlı çevrim içi bir seminer düzenledi. Etkinliğin konuşmacısı Üniversitemiz Tarih Bölümü'nden Yakın Çağ Tarihçisi Prof. Dr. Adem ÖLMEZ idi.

Topluluğun yönetim kurulu üyesi Esra YATGIN’ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu seminerde “Tarih Nedir?”, “Tarih Felsefesi: Tarihin Kanunları Var Mıdır?”, “Batı da ve İslam’da Tarihin Felsefesi”, “Kader-Tarih İlişkisi Nasıldır?” gibi sorular ele alındı. Ardından İbni Haldun’un tarihselci devlet kuramından da genel itibariyle bahsedildi ve Mukaddime eserinin muhtevasından, Mukaddime’nin Osmanlı aydınları arasındaki ününden söz edildi. Konu itibariyle ehemmiyetli görülen üç eserden de bahsedildi. Bunlar: Tarih Tasarımı/R.G. Collingwood, Kuran’da Tarih Kavramı/ Mazharuddin Sıddıki, İslam’ın Tarih Yorumu/İmadüddin Halil idi.

Seminer, katılan öğrencilerimiz ve hocalarımız tarafından ilgiyle izlendi.