Edebiyat Fakültesi

Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadınının Temsili Çalıştayı Tamamlandı

16.02.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 13 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen "Geçmişten Bugüne Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı” tamamlandı. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ’ın açılış konuşmasını yaptığı çalıştayı çok sayıda akademisyen ve dinleyici takip etti.

İki oturum halinde düzenlenen çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY üstlenirken, ikinci oturumu Dr. Öğr. Üyesi Neşe IŞIK yönetti. Oturumlarda sırasıyla şu bildiriler sunuldu:

I. Oturum

1. Doç. Dr. Erman GÖREN, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Bildiri Başlığı:“Aristophanes’in Kadın Mebuslar’ında Toplumsal Roller ve Cinsel Kimlikler”

2. Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

             Bildiri Başlığı: “Tarihin Çehresiz ve Dilsiz Kadınlarını Anlamak”

3. Dr. Öğr. Üyesi Esma ŞAHİN ÖZTAŞ, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Latifî Tezkiresinden Şairlerin Kadınlarla Münasebetlerine Dair Anekdotlar”

4. Arş. Gör. Dr. Pınar SEL, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Runik Harfli Metinlerde Kadına İlişkin Sözcükler Üzerinden Kadın Algısı”

5. Doç. Dr. Şehnaz BİÇER, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Marmara Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Doğu Tasvir-Resim Sanatında Kadın Figürlerinde Mekân ve Konum İlişkisi Üzerine Düşünceler”

II. Oturum

6. Dr. Öğr. Üyesi Neşe IŞIK, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Kültürel Bellekte Sözsüz İletişim, Motiflerin Dili: Türk Halı/Kilim Motiflerinde Mitolojik Semboller”

7. Arş. Gör. Dr. Süreyya PEKŞEN, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

             Bildiri Başlığı: “Panoramik Bir Bakışla Klasik Türk Şiirinde Kadın”

8. Dr. Öğr. Üyesi Funda GÜVEN, Kazak Dili ve Türk Dünyası Çalışmaları Bölümü, Nazarbayev Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Orhan Pamuk’un Romanlarında Kadınların Temsili”

9. Arş. Gör. Dr. Fatma ÖZKAN KURT, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

              Bildiri Başlığı: “Türkçede Kadının Temsilinde Hayvan Metaforları”

10. Arş. Gör. Dr. Sezin Seda ALTUN, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Bildiri Başlığı: “Bir Karanlığın Tercümesi: Sevgi Soysal Yapıtlarında Kadınlık Durumları”

Çalıştay, bildiri sunumlarının ardından yapılan değerlendirme ve soru-cevaplarla sona erdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, söz konusu çalıştayla başlattığı kadın konulu akademik çalışmalara yenilerini ekleyerek bu alana katkı sağlama çabasını sürdürmeyi amaçlamaktadır.