Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Csilla Balogh'un Yazarları Arasında Bulunduğu Makalesi Yayımlandı

04.04.2022

Q1 kategorisindeki CELL dergisinin Nisan sayısında, yazarları arasında Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üye. Csilla Balogh’un da bulunduğu Ancient genomes reveal origin and rapid trans-Eurasian migration of 7th century Avar elitesbaşlıklı bir arkeogenetik çalışma yayınlandı.

HistoGenes ERC SyG uluslararası araştırma grubunun bu çalışması, 568’de Doğu Avrupa’da bir imparatorluk kuran Avar yönetici tabakasının genetik kökeninin Orta Asya’nın doğusundaki bir bölgeye kadar izlenebildiğini göstermektedir. Daha geniş bir veri tabanına ve tam genomik analize dayanan bu yeni çalışma, insanlık tarihindeki en büyük, son derece uzun mesafeli, hızlı göçlerden biri için doğrudan genetik kanıt sağlıyor. Makaleye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867422002677