EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Polat Oxford Üniversitesi'nde Sunum Gerçekleştirdi

28.06.2019


Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Dr. Ayşe Polat 24 Mayıs 2019'da Oxford Universitesi Pembroke College'da  "Religion as a Changing Category of Muslim Practice" başlığıyla gerçekleştirilen interdisipliner atölye çalışmasına katıldı. Atölyede "Mapping out Late Ottoman Terms for Religion and Irreligion" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Polat sunumda son dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde "din," "dinsizlik," ve "laiklik" kavramlarıyla ilgili Osmanlıca ortaya konan yazılar üzerinden "din" ve "sekülerizm" kavramlarını soykütüksel bir şekilde incelemiştir.