Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Lütfi Sunar ile Konuştuk

27.07.2021

​1. Hocam röportaj talebimizi kabul ettiğiniz ve değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Ben teşekkür ederim.

2. Hocam kendiniz hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çalışma alanlarınız nelerdir?

Ben Lütfi Sunar. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiyim. Son zamanlarda sosyolojik teori, tabakalaşma, eşitsizlik, meslekler alanında çalışıyorum. Özel olarak çağdaş düşünce, özellikle çağdaş düşüncedeki öteki, farklı toplumların fikri maceraları, entelektüel maceraları ile ilgileniyorum.  Farklı toplumlar deyince de özellikle içinde bulunduğumuz Müslüman dünyanın son 1.5 yüzyılda yaşamış olduğu entelektüel karşılaşmalar ve dönüşümlerle ilgileniyorum. Bu anlamda bir araştırma ve çalışma programım var.

3. Editörlüğünü yaptığınız ve içinde çok değerli araştırmacıların da kitap bölümlerinin olduğu ‘The Routledge International Handbook of Contemporary Muslim Socio-Political Thought’ adlı kitabınızın içeriği ile ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz?

‘Handbook’lar belirli alanlarla ilgili tartışmaların güncel bakışlarını bir araya getirmek için hazırlanan metinlerdir. Özellikle son zamanlarda uluslararası yayınevleri ‘handbook’ yayınına çok önem vermeye başladılar. Bu anlamda daha önce Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından basılan 4 ciltlik ‘Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce’ adlı bir eserimiz vardı. Bu eserin içinde olmayan bazı yeni metinlerin eklenmesiyle birlikte, bu eserden seçilen metinleri ben ‘handbook’ olarak yayınlaması için 'Routledge’ yayınevine bir teklifte bulundum. Onlar da kabul ettiler. Şöyle düşündük biz: Türkiye’de üretilen düşünce genellikle uluslararası arenaya çok taşınmıyor; kendi üstüne kapanık, içe kıvrılan bir düşünce dünyamız var bizim. Mademki bu eserlerde Müslüman toplumların farklı bileşenlerinin fikri maceralarına eğiliyoruz, o zaman bunun uluslararası ortamda tartışılması gerekiyor diye yaklaştık. Metinlerin büyük bir kısmı İngilizceydi önceki yayınladığımız eserde. Bunlara yenilerini de ekleyerek 4 ülkede - Mısır, İran Türkiye ve Hint alt kıtasında - entelektüel macerayı birbirini tamamlayacak biçimde ele alan bir ‘handbook’ oluşturduk.

Kitap 8 bölümden oluşuyor. 8 bölümde ele alınan konunun, Mısır, İran, Türkiye, ve Hint alt kıtasındaki tezahürü inceleniyor. Mesela liberal düşüncenin maceraları konusu ya da din-devlet ilişkileri bu 4 ülkede inceleniyor. Dolayısıyla Müslüman dünyanın 4 bileşeninin fikri-entelektüel maceralarına paralel olarak oluşan bir metin oluşturmuş olduk. 33 metinden oluşuyor. 33 de biliyorsunuz ki kemal rakamıdır bizde. 32 metin ve editörün girişinden oluşan bir kitap meydana çıkardık.

Yazarlarımız ele aldığı metin bakımından dünyada o konuyu ele alabilecek tek isim. Mesela İran’da liberal düşüncenin eğilimlerini Janet Afary yazdı. Kendisi önemli bir yazardır. Din-devlet ilişkilerinin gelişimini Forough Jahanbakhsh yazdı. İslamizm, post-islamism tartışmalarında çok önemli bir yeri olan Yadullah Sahibzadeh kendi bölümünü yazdı. Yine benzer bir şekilde Hindistan alt kıtasıyla ilgili Muqtedar Khan, Abdul Rashid, Muhammad Kazimi gibi çok önemli isimler yer aldı. Türkiye için ve İran için de öyle. Dolayısıyla uluslararası geçerlilikte entelektüel çevrenin katkı yaptığı bir kitap oldu.

4. Hocam kitabınız farklı bölümlere hitap edebilecek disiplinlerarası bir eser. Sizce bu kitap üniversitelerdeki hangi bölümlerin ilgisini çekebilir?

Felsefe, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Tarih gibi yani üniversitelerin Edebiyat ve Siyasal Bilimler Fakültelerinin ilgisini çekebilecek bir eser oluştu. Bu konularla ilgili batıda gelişmiş bir perspektif var. Bu konularla ilgili tartışmalar genelde o bakış perspektifinde yapılmakta. Bu çalışmada ise alternatif, yeni ve farklı bir bakış oluşturuldu. Bu anlamda kitabın etkisinin çok olacağını düşünüyoruz. Çağdaş Müslüman düşüncesinin incelenmesi konusunda yepyeni bir bakışın başlangıcı olacağını umuyoruz.

5. Son olarak yakın gelecekte gerçekleştirmek istediğiniz hedefler ve yapmak istediğiniz çalışmalarla ilgili bize bilgi verir misiniz?

4 ciltlik bu kitaptan sonra devamı da olsun istendi. İkinci bir 4 ciltlik eserin sonuna geldik. Bu Eylül ayında çıkacak. Onun üzerinde çalışıyoruz. Balkanlar, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve Batı’da İslam düşüncesi. Böylece 8 cilde tamamlamış olacağız. Belki bir iki cilde daha ihtiyaç olabilir. Orta Asya ve Kırım Kazan bölgesi ile Doğu Afrika kalmış oluyor geriye. Bu eksikleri de ekleyip 10 ciltlik bir eser çıkarabiliriz ortaya. Bu eserlerde son 50-100 yıl göz önüne alınıyor. Bunun haricinde uluslararası bir yayınevine ‘Klasik Sosyal Teoride Öteki’ adlı kitabın yazımını tamamlamak üzereyim. Aralarında Hobbes ve Weber gibi isimlerin de olduğu 10 klasik modern düşünürün Batı dışı toplumlara ya da modern olmadığını düşündükleri toplumlara dair bakışın nasıl ele alındığına dair ve bunun sosyal teoride nasıl bir yer kapladığını ele alan bir çalışma yürütüyoruz. Bu iki eser şu an masada bulunan eserler. Ayrıca geçen sene Tübitak'la beraber yürüttüğümüz Sosyal Hareketlilik Raporunu kitaplaştırmak ile ilgili bir çalışmamız var. ‘Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri’. Bu kitap da inşallah sonbaharda okuyucuyla buluşmuş olacak.

6. Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz hocam.

Ben teşekkür ederim. Sağ olun.