Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. M. Nureddin ÖZEL Osmanlı Çalışmaları Alanında En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülünü Kazandı

25.08.2021

Üniversitemizin Tarih Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan M. Nureddin ÖZEL Society of Turkic, Ottoman and Turkish Studies (Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung, GTOT) tarafından verilen ödüllerde Osmanlı Çalışmaları alanında 2021 yılının en iyi tezi unvanına sahip olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2018’de İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı danışmanlığında hazırladığı “Ambassadors, Spies, Captives, Merchants and Travelers: Ottoman Information Networks in the East, 1736-1747” başlıklı tezini savunarak tamamlayan hocamızın tezi aynı zamanda 2019 yılında İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) tarafından “yılın en iyi yüksek lisans tezi” ödülüne de layık görülmüştür.

Nadir Şah’ın İran’ı yönettiği 1736-1747 yılları arasında Osmanlı’nın Doğu’daki haber alma kaynakları ve iletişim ağlarını inceleyen bu tez; elçiler, casuslar, esirler, tacirler, ulaklar ve seyyahlar gibi bilgiyi taşıyan ve ileten aktörler düzeyinde münferit vakaları değerlendirirken, aralarındaki somut ve olası bağlantıları ve ilişkileri de ortaya koymaktadır. Çalışmada Osmanlı kaynaklarının yanında İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca gibi diğer dillerdeki çeşitli kaynaklardan da yararlanılmıştır.

Araştırmanın temel hedeflerinden biri istihbaratın İstanbul’a nasıl ve ne zaman vardığını göstermektir. Bunu yaparken, Münif Mustafa Efendi’nin İran Sefaretnamesi ile İbrahim Müteferrika’nın Zeyl-i Tarih-i Seyyah‘ı gibi yeni veya ihmal edilmiş bilgi kaynaklarını ve bilgi taşıyıcılarını tanıtmaktadır. Ayrıca, bazı Osmanlı aktörleri arasındaki dostane ve hasmane ilişkilere işaret ederek Ahmed Paşa ve Hacı Beşir Ağa liderliğindeki iki siyasi hizbin Osmanlı Devleti’nin İran politikasını nasıl etkilediğini tartışmaktadır.