Edebiyat Fakültesi

Afet Psikolojisi Seminer Dizisi İlk Oturumu Gerçekleştirildi

08.05.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Afet Psikolojisi Seminer Dizisi'nin ilk oturumu 4 Mayıs 2023 Perşembe günü gerçekleştirildi. Zoom üzerinden çevrim içi olarak düzenlenen etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Gültekin tarafından afet psikolojisinin kapsamı ele alındı ve bir dizi önemli konu tartışıldı.

Seminerde, afetlere psikolojik açıdan yaklaşım konusuna odaklanıldı. Afet yönetimine genel bir bakış sunuldu ve psikoloji alanının afetlerle ilgili temel amaçları üzerinde duruldu. Ayrıca, afetlere hazırlık sürecinde bireysel faktörlerin rolü ve toplumsal dayanıklılığın geliştirilmesinde risk farkındalığı ve bilinçlendirmenin önemi de tartışıldı. Seminerde katılımcılara, afetlere karşı psikolojik olarak nasıl hazırlıklı olabilecekleri konusunda bilgi verildi. Bireylerin afetlere karşı dayanıklılıklarını artırmak için risk farkındalığı ve bilinçlendirme eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı. Bu tür eğitimlerin, toplumsal dayanıklılığı artırmada etkili bir araç olduğu belirtildi. Seminerde ele alınan başlıklar arasında, afetlere psikolojik olarak nasıl yaklaşılması gerektiği, afet yönetiminin genel prensipleri, psikolojinin afetlere katkısı ve afetlere hazırlık sürecindeki bireysel faktörlerin rolü gibi konular yer aldı. Katılımcılar, bu oturumda sunulan bilgilerle afetlere psikolojik açıdan nasıl yaklaşacaklarını, risk farkındalığını artırmanın ve toplumsal dayanıklılığı güçlendirmenin önemini anladılar.

Seminer dizisi, ilerleyen oturumlarda afetlerle başa çıkmak için psikolojik destek ve stratejileri ele alarak katılımcılara daha fazla bilgi sunmayı hedeflemektedir.