Edebiyat Fakültesi

3 Öğretim Üyemiz 950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu'na Katıldı

31.08.2021

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin üç mensubu 23-24 Ağustos tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesi tarafından Muş Malazgirt’te gerçekleştirilen 950. Yılında Malazgirt Zaferi Uluslararası Sempozyumu’na katıldı. Sanat Tarihi Bölümü’nden Prof. Dr. Kadir Pektaş, “Malazgirt Şehri; Kale, Sur, Köprü ve Hanları”, Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Adnan Eskikurt, “IV. Romanos Diogenes’in Anadolu Seferlerinde (1068, 1069 ve 1071 Yılları) Kullandığı Güzergâhlara Dair Genel Bir Değerlendirme”, ve Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Akalın da “Bizans Tarih Yazımında Malazgirt Savaşı ve Mikhael Attaleiates Örneği” başlıklı bildirileri ile fakültemizi temsil ettiler.