Edebiyat Fakültesi

Türkiye'de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları Sempozyumu

13.10.2023

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle Türkiye’de bilim tarihi eğitimi ve araştırmalarının geçirmiş olduğu aşamaları belirlemek; bunların genel özelliklerini ve alanda yürütülen araştırma, proje ve uygulamaları tartışmak, araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirmek amacıyla “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye’de Bilim Tarihi Eğitimi ve Araştırmaları” başlıklı bir sempozyum gerçekleşecektir.
Söz konusu sempozyum ile çok disiplinli bakış açısına sahip bilim tarihi araştırmalarına, akademik müzakere ve tartışma ortamında mercek tutularak ülkemizde bilim tarihi alanında yapılacak çalışmalara ve konuyla ilgili yeni yaklaşımlara zemin hazırlamak, disiplinler arası iletişimi ve çalışmaları güçlendirmek de hedeflenmektedir. Türkiye’de bilim tarihinin geçmişini araştıran bu Sempozyumda çocuklar için bilim tarihi kültüründen bilim ve teknoloji ilişkisine; kütüphane ve arşivlerin alana katkısından görsel ve işitsel bilim tarihi kaynaklarına varana dek geniş bir zaman aralığını ve konu çeşitliliğini içeren bildiriler sunulacaktır.
13 Ekim 2023 tarihinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphane Binası’nda, saat 09.00’da açılış programı ile başlayacak olan Sempozyum iki gün boyunca devam edecektir.