Edebiyat Fakültesi

Sociolinguistic Identity and Language Endangerment in Multilingual Algeria: An Overview

04.01.2023

Fakültemiz Dilbilimi Bölümü tarafından düzenlenen Dilbilim Konuşmaları seminer dizisi kapsamında 4 Ocak 2023 tarihinde saat 14.00'da Cezayir Mostaganem Üniversitesi'nden Dr. Fatima Nor El  Houda Dahou 'Sociolinguistic Identity and Language Endangerment in Multilingual Algeria: An Overview' (Çok Dilli Cezayir'de Toplumdilbilimsel Kimlik ve Tehlikedeki Diller: Genel Bir Bakış) başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Etkinlik tüm öğrencilerimize ve öğretim elemanlarına açıktır.