Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Seminerleri II

25.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün alanda faaliyet gösteren akademisyen ve araştırmacıları yeni bir tartışma zemininde buluşturmayı hedeflediği seminer dizisinin ikincisi, "Hafız Divanı ve Tasavvuf: Mehmet Vehbi Konevi'nin Hâfız Divanı Şerhi" başlıklı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden  Dr. Osman Sacid Arı'ya ayrılacaktır. Mehmed Vehbi Konevi şerhinin tasavvufi açıdan ele alınacağı programımız, 25 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.