Edebiyat Fakültesi

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Seminerleri I

04.03.2022

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, çevrim içi düzenleyeceği bir dizi seminerle alanda faaliyet gösteren akademisyen ve araştırmacıları yeni bir tartışma zemininde buluşturmayı hedefliyor. Seminer dizisinin ilki, "Ferîdî'nin Manzum Divan-ı Hâfız Tercümesi" başlıklı çalışmasıyla Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Emrullah Yakut'a ayrılacaktır. Klasik Türk şiir geleneği içerisindeki manzum şiir tercümeleri üzerinde durulacak program, 4 Mart 2022 Cuma günü saat 20.00'de gerçekleştirilecektir.