EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Selma ARIKAN Dublin'de iki bildiri sundu.

29.05.2017

Fakültemiz Psikoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Selma ARIKAN İrlanda’nın Dublin kentinde 17-20 Mayıs tarihlerinde düzenlenen EAWOP (Avrupa İş ve Örgüt Psikologları Birliği) 2017 Kongresi’ne katılarak biri sözlü, biri de poster olmak üzere iki bildiri sunmuştur.  Dr. Selma ARIKAN’ın Dr. Ezgi Yıldırım Saatçi ile hazırladığı  Wisdom and Altruism in Entrepreneurship: Comparing Social Entrepreneurs to Entrepreneurs” başlıklı çalışması Sosyal Girişimciler ile Girişimcileri ayırt eden bireysel faktörleri karşılaştırmaktadır ve bu çalışma Girişimci Kişilik ve Girişimci Karar Verme oturumunda sözel bildiri olarak sunulmuştur. İkinci yazarı Dr. Esra Atilla Bal olan ve Akademisyen ve Tam Zamanlı Özel Sektör Çalışanlarında Değerler ve Kişiliğin İşkoliklik üzerindeki belirleyiciliğinin karşılaştırmalı olarak incelendiği “Academic vs Corporate Employees: Do Individual Antecedents of Workaholism Differ for Different Working Conditions?” başlıklı araştırma ise poster bildiri olarak sunulmuştur.