Edebiyat Fakültesi

Dijital Çağda Gençlik

11.11.2021

Yaşanan hızlı değişim ile birlikte gençlik hakkında kamuoyunda sıklıkla gündeme gelen tartışmaların temelinde gençler hakkında sürekli yeniden üretilen varsayımlar bulunmaktadır. Yetişkin kuşakların kaygı ve korkularını yansıtan bu varsayımlar ise veriye dayalı analizlerden uzaktır. 

“Dijitalleşme Çağında Gençler” araştırması Türkiye’deki gençlik profili ve gençlerin dijitalleşme karşısındaki tutumlarını ortaya koymaktadır. Araştırma, gençlere yöneltilen dijital teknoloji ve mecraları kullanımı, dijital ekonomi ve yapılar karşısındaki beklentiler ve önceki kuşaklarda değerler ve gündelik yaşam alışkanlıkları açısından farklılaşma durumlarına dair birçok başlığa dair bilgi sunmaktadır.

Araştırma sonuçlarının kapsamlı değerlendirmesinin yapılacağı panele araştırmanın proje bilim danışmanları İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yunus Kaya ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lütfi Sunar, proje araştırma danışmanı Argetus’tan Erol Erdoğan konuşmacı olarak katılacaklar. Panelin oturum başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın yapacaktır. ,