Edebiyat Fakültesi

Tek Ders Sınavları Hakkında

20.06.2022

İMÜ 31/08/2017 tarihli “İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 26. Madde’sindeki 9. Fıkra’nın a) bendine göre, son yarı yıla/yıla kadar kayıtlı olduğu programın bir dersi dışında diğer derslerini başarıyla tamamlayan, programa ilişkin yükümlülüklerini yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciye bir dersten ek sınav hakkı verilir. Dolayısıyla, mezuniyet koşulunu yerine getiren ancak daha önce alıp başarısız oldukları tek bir dersi kalan öğrenciler, tek ders sınavı için başvuru yapabilirler. Tek ders sınavına girme koşullarını sağlayan öğrenciler, başvuru dilekçelerini 18-19 Temmuz 2022 tarihleri arasında Edebiyat Fakültesi Sekreterliğine elden teslim edebilirler veya imzaladıkları başvuru dilekçelerinin taranmış hâlini Fakültemizin mail adresi olan edebiyat@medeniyet.edu.tr’ye mail olarak atabilirler. Tek ders sınavları 25 Temmuz 2022 tarihinde yapılacaktır.