Edebiyat Fakültesi

Pedagojik Formasyon Eğitiminin Uygulanmasına Dair Muhtemel Sorular ve Cevapları

26.01.2023

1-Eğitim ve öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecektir?

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerdeki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecektir.

2-Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri dışında pedagojik formasyon eğitimi nasıl verilecektir?

Öğrencilerin kayıtlı olduğu programın örgün eğitim ve öğretimi sırasında, seçmeli ders olarak üçüncü yarıyıldan itibaren verilecektir. Öğrenciler bu seçmeli dersleri sekiz yarıyıllık eğitimlerinin üçüncü yarıyılından itibaren alabileceklerdir.

3- Pedagojik formasyon derslerini kimler verebilecektir?

Pedagojik formasyon eğitimi dersleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul Ve Esaslar’ın 6. maddesinde belirtilen ders verecek öğretim elemanlarına ilişkin husus çerçevesinde yürütülecek olup doktora veya doçentlik alanı Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında olan ve ilgili üniversitenin kadrosunda bulunan öğretim elemanları pedagojik formasyon derslerini verebilecektir.

4-Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim Bilimleri bölümü bulunmayan üniversiteler kendi kadrolarında bulunan Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme ile ilgili öğretim üyelerinden yararlanarak kendi üniversitelerinde bu eğitimi sürdürebilirler mi?

3. Maddede belirtilen ders verecek öğretim elemanlarına ilişkin husus da dikkate alınarak üniversitenin kadrosunda olması şartıyla Eğitim Yönetimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme anabilim dallarında toplamda en az 5 öğretim elemanı bulunan üniversiteler Yükseköğretim Kurulundan izin almak kaydıyla kendi öğrencilerine söz konusu eğitimi verebilecek olup bu üniversitelerde koordinasyonun nasıl yapılacağını Üniversite Yönetim Kurulu belirleyebilecektir.

5-Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerde hangi şartlarda pedagojik formasyon eğitimi verilebilecektir?

a) Üniversite pedagojik formasyon derslerini vermeye ehliyetli doktoralı öğretim elemanı görevlendirmesi yapıp, Yükseköğretim Kurulundan izin aldığı takdirde pedagojik formasyon eğitimi verebilecek,

b) Bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi veya eğitim bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerin öğrencileri, pedagojik formasyonun verildiği ildeki başka bir üniversitenin kabul etmesi şartıyla ilgili diğer üniversitelerden formasyon dersleri alabilecektir.

6-Vakıf yükseköğretim kurumları da pedagojik formasyon eğitimi verebilecek mi?

Öğrenim sırasında pedagojik formasyon derslerini diğer üniversitelerde olduğu gibi verebilecektir.

7-Pedagojik formasyon dersleri 240 kredinin içinde mi değerlendirilmelidir? 240 AKTS aşılabilir mi?

a) Lisans eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olan ve formasyon eğitimi alabilecek programların diğer bölümlerden alınabilen veya zorunlu seçmeli olmayan seçmeli derslerinin yerine, üniversitenin formasyon eğitimi alabilecek tüm programları için söz konusu dersler seçmeli ders olarak açılacak ve öğrenciler kendi bölümlerindeki seçmeli dersler yerine bu dersleri alacaktır.

b) Bu çerçevede mezuniyet 240 AKTS veya üzerinde olabilecektir. Ancak, toplam AKTS 300’ün altında olmalıdır.

8-Pedagojik formasyon dersleri uzaktan öğretim olarak verilebilir mi?

Yükseköğretim Kurumlarındaki Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca her programdaki her bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30’u uzaktan öğretimle verilebilmektedir. İlgili dönemde seçmeli ders olarak açılacak olan pedagojik formasyon dersleri bu uygulama kapsamında (özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması dersi gibi uygulamalı dersler hariç) değerlendirilecektir.

9- Pedagojik formasyon eğitimi dersleri öğrenci transkriptlerine dahil edilecek mi?

a) Öğrenciler seçmeli ders olarak aldıklarından dolayı dersler transkript içinde yer alacaktır. Sadece bir Transkript düzenlenecek ve bu dersler bu transkript içinde yer alacaktır.

b) Mezuniyet ortalamasına dahil edilecektir.

c) Diplomaların arkasına “Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır.” ifadesi yazılacaktır.

d) Mezunların transkripti için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yoktur.

10-Pedagojik formasyon eğitiminde hangi dersler verilecek?

11-Pedagojik formasyon eğitiminde verilen derslerin hepsinin alınması zorunlu mudur?

a) Pedagojik formasyon eğitimi derslerini almak öğrencilerin talebine bağlıdır.

b) Söz konusu dersleri seçmeli ders olarak alan ancak tümünü tamamlamayan öğrencilerin diplomalarında bu eğitimi tamamladığına dair ifade yer almayacak, öğrencinin sadece transkriptinde aldığı dersler yer alacaktır.

12-Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler "pedagojik formasyon eğitimi" derslerini alabilecekler mi?

a) Halihazırdaki uygulamada hiçbir değişiklik yapılmamıştır.

b) MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde belirtilen alanlardaki Açıköğretim ve Uzaktan öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler mezuniyetlerinden sonra Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına veya Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru yapabileceklerdir.

13-Son sınıf öğrencisi olup kayıtlı olduğu programın mezuniyet için gerekli tüm şartlarını yerine getiren öğrenciler, pedagojik formasyon eğitimi uygulamasından yararlanabilecekler mi?

a) Diplomasını almak isteyen öğrenciler diplomalarını alabilecektir. Ancak formasyon ile ilgili mezun şartlarına tabidirler. o Bu adaylar talep etmeleri halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıtları yapılabilecek, o Bu durumda olup söz konusu sertifika programına kayıt olanlar Mezunlar İçin Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar uyarınca sertifika öğrenim ücretini, sertifika programında alacakları dersler ve öğretmenlik uygulaması dikkate alınarak ödeyecektir. o Bu öğrencilere mahsus olmak üzere ilgili üniversite Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açarak devam etmelerini sağlayacaktır.

b) Diplomalarını almayıp formasyon eğitimi almaya devam etmek isteyenler ise öğrenimlerine 2022-2023 eğitim öğretim yıl yaz öğretim de dahil olmak üzere 2023- 2024 eğitim ve öğretim Bahar dönemine kadar lisans öğrenci haklarına sahip olarak devam edebilecektir. 

14-Mezun Öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulamasına devam edilecek midir?

Hali hazırda yapılan uygulamada bir değişiklik yoktur. Mezun Öğrenciler için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı uygulamasına devam edilecektir.

15-Halen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanmaya devam edilecek midir?

Halen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanmaya devam edilecektir.

16-Mezun öğrenciler için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulamasında öğrenci kabulü ve muafiyet nasıl olacak?

a) Mezunlar için uygulanmakta olan pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına bir öğretim yılında sadece bir yarıyılda öğrenci kabulü yapılacak olup iki dönemde de ayrı ayrı öğrenci kabul edilemeyecektir.

b) Söz konusu sertifika programında teorik derslerden muafiyet üniversitelerin ilgili kurullarınca değerlendirilebilecek, ancak Öğretmenlik Uygulaması dersinden muafiyet sağlanmayacaktır.

17-Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans Programı hangi üniversitelerde açılacaktır?

a) Yükseköğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu tarafından Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans Programının müfredat çalışması yapılarak Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına bildirilecektir.

b) Söz konusu çalışma tamamlandıktan sonra Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi olan ve enstitüleri bünyesinde Yükseköğretim Kurulundan Öğretmenlik Mesleği Tezsiz Yüksek Lisans programı açılması talebi bulunan üniversitelerin talepleri incelenerek uygun bulunan üniversitelerde anılan tezsiz yüksek lisans programı açılabilecektir.