Edebiyat Fakültesi

Başka Üniversitelerden Yaz Okulunda Ders Almak İsteyenler için Önemli Duyuru

07.06.2022

Fakültemiz öğrencilerinden başka bir üniversiteden Yaz Okulu ile ders alacak öğrencilerimizin Üniversitemiz Yaz Öğretimi Yönergesi’ne göre aşağıdaki işlemleri yapması gerekmektedir.

  1. Yaz öğretimde başka üniversitelerden sadece Üniversitemiz bünyesinde yaz öğretiminde açılmayan dersler ile ders içerikleri ve haftalık ders saati eşdeğer olan dersler alınabilir.
  2. Yaz öğretiminde dersler, ilgili yılda YKS puanı İMU programının taban puanından daha yüksek taban puanla öğrenci yerleştirilen bir programın verildiği üniversitenin yaz öğretiminden alınabilir.
  3. Ders almak için yaz öğretiminde alınacak derslerin içerikleri, dersi alacakları üniversiteden ıslak imzalı ya da elektronik onaylı olarak alınarak Üniversitemizde ilgili dersi veren öğretim elamanına mail ya da bir yazı ile onaylatılacaktır.
  4. Madde 1 ve 2’deki şartları taşıyan ve bunu yazacakları bir dilekçe ile beyan eden öğrenciler Madde 3’teki evrakları da dilekçe ekine ekleyerek Fakültemizin mail adresi olan edebiyat@medeniyet.edu.tr’ye mail atmalı ya da Fakülte Sekreterliğine elden teslim etmelilerdir. 

Yaz öğretiminde farklı Üniversiteden ders alacak öğrenciler, bütün evraklarını yaz öğretimi eğitimi başlamadan teslim etmek yükümlülüğündedirler.