Edebiyat Fakültesi

Azami Öğrenim Süresini Doldurmuş Öğrenciler için Ek Sınav Duyurusu

06.07.2022

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRENCİLER İÇİN EK SINAV HAKKI VERİLMESİ

03/06/2022 tarihli “İMÜ Azami Öğrenim Süresini Tamamlayan Öğrenciler için Ek Süre ve Sınav Yönergesi”ne göre azami öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler için ek sınav hakları tanınacaktır. Buna göre,

1)        Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlayamamış öğrenciler ek sınav hakları için başvurularını yapabilirler.

2)        2547 sayılı Kanun’un geçici 67. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı olan öğrenciler için azami sürelerin hesaplanması 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı başından itibaren uygulanmaya başlar.

Azami öğrenim süresini dolduran ve ek sınavlardan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvuru dilekçelerini dilekçe eki ile birlikte başvuru takviminde belirtilen tarihlerde Edebiyat Fakültesi Sekreterliğine elden teslim edebilirler veya imzaladıkları dilekçelerini ve dilekçe eklerinin taranmış hâlini Fakültemizin mail adresi olan edebiyat@medeniyet.edu.tr’ye mail olarak atabilirler. Dilekçe eki için buraya tıklayınız.

Azami öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenci listesi için buraya tıklayınız.

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURMUŞ ÖĞRENCİLER İÇİN

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Azami Süresini Dolduran Öğrencilerin Edebiyat Fakültesi Web Sayfasında İlanı

19 Temmuz 2022

1. Ek Sınava Girecek Öğrencilerin Başvuru Dilekçelerinin Alınması

19 Temmuz 2022

22 Temmuz 2022

1. Ek Sınav Takviminin İlanı

25 Temmuz 2022

1. Ek Sınav Dönemi

26 Temmuz 2022

29 Temmuz 2022

1. Ek Sınav Sonuçlarının İlanı

01 Ağustos 2022

2. Kez Ek Sınava Girecek Öğrencilerin Başvuru Dilekçelerinin Alınması

02 Ağustos 2022

04 Ağustos 2022

2. Ek Sınav Takviminin ilanı

05 Ağustos 2022

2. Ek Sınav Dönemi

08 Ağustos 2022

11 Ağustos 2022

2. Ek Sınav Sonuçlarının İlanı

15 Ağustos 2022