EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

18.01.2019

  28/12/2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü, Mantık Anabilim Dalı başvuran Araştırma Görevlilerinin ön değerlendirilmesi ;09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ını, Yabancı dil puanının %40’ını alarak ön değerlendirilmesi yapılmıştır. Ön değerlendirme sonucu için tıklayınız.