EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

26.12.2018

08/12/2018 tarih 30619 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı, Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalına başvuran Araştırma Görevlilerinin 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından yapılan ön değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı Sonuçları

Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Sonuçları

Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Sonuçları

Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Sonuçları