EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları

29.01.2019

       28/12/2018 tarih 30639 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Felsefe Bölümü Mantık Anabilim Dalına başvuran Araştırma Görevlilerinin nihai değerlendirilmesi;09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve Lisans puanının %30'unu ve Giriş Sınavının %30'unu alarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Niahi değerlendirme tablosu için tıklayınız.