EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü Arş. Gör. Tevabil Alkaç’ın İki Çeviri Eseri Yayımlandı

12.07.2016

Fakültemiz Tarih Bölümü Araştırma Görevlilerinden Tevabil Alkaç’ın iki çeviri eseri yayımlanmıştır. Bunlardan birincisi Patrick Howarth’ın Hunların Hakanı Atilla isimli kitabının Türkçe tercümesidir. Bu kitapta, Patrick Howarth Batı entelijensiyasında Atilla’nın tarihi şahsiyetine karşı takınılan ön yargılı tutumun eleştirisini yapmakta ve son dönemde yapılan ilmi çalışmalar ışığında bu eleştirisini güçlendirmektedir. Howarth bu çalışmasında özellikle edebiyat eserleriyle Batı dünyasında Atilla hakkında oluşan olumsuz düşüncelerin tarihsel manada bir dayanağının olmadığını göstermeye çalışmıştır. Kitap Arkeoloji Sanat Yayınları tarafından okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

İkinci tercüme eser, Alexander Vasiliev’in iki ciltlik Bizans İmparatorluğu Tarihi isimli kitabıdır. İki ciltlik bu kapsamlı eserin 1943 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından başlanılan ancak tamamlanamayan tercümesini, Araştırma Görevlimiz Tevabil Alkaç yeni baştan yaparak araştırmacıların istifadesine sunmuştur. Alexander Vasiliev’in bu çalışması özellikle Bizans araştırmaları hususunda kaynak bir eser olarak değerlendirilmektedir. Bu kitap, Bizans İmparatorluğu ile ilişki içerisinde bulunan diğer devletlerin ve milletlerin tarihlerine dair çalışmalar için de önemli bir kaynak eser hüviyetindedir. Kitap, Alfa Yayıncılık tarafından araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Araştırma Görevlimiz Tevabil Alkaç’ın yayın faaliyetlerinin ve akademik çalışmalarının devamını dileyip kendisini tebrik ederiz.