EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Hakan Aydemir Kiev ve Ukrayna’da İki Sunum Yaptı

24.05.2017

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Aydemir, Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü’nün ve Ukrayna Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün davetlisi olarak 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Kiev’de iki sunum yapmıştır. 27 Nisan’da Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi Filoloji Enstitüsü’nün Türkoloji bölümünde yaptığı “Türk Dilinin Tarihsel Planda Diğer Diller İle İlişkisi” başlıklı sunumda, Türkçenin 6. yy. öncesinde hangi dillerle, dil aileleriyle, ne zaman ve hangi coğrafyada ilişkiye girdiği hakkında bilgi vermiş, bunlara ilişkin teorileri ve kanıtları tanıtmıştır. 28 Nisan’da ise Ukrayna Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde, Ukraynaca-Türkçe ve Türkçe-Ukraynaca Sözlük projesi kapsamında Akademi’nin Şarkiyat Enstitüsü’nde araştırmacılara ve proje üyelerine “The short history and present state of the Turkish bilingual lexicography: Problems and tasks” başlıklı İngilizce bir sunum yapmıştır. Bu sunum, makale olarak Ukrayna Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü dergisinde İngilizce olarak yayımlanacaktır. Sunumu müteakiben iki dilli sözlüklerin hazırlanışına ilişkin metodolojik problemler üzerinde durulmuş ve planlanan iki dilli sözlük projesinde Hocamızın da yer alması konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.