EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

11.01.2017

27.12.2016 tarihinde 1014545 ve 1014546 ilan numaralarıyla ilan edilen Sosyoloji Bölümü araştırma görevliliği kadrolarına yapılan başvuruların ön değerlendirilmesi; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince  sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ını, yabancı dil puanının %40’ını alarak yapılmıştır. Ön değerlendirme tutanağı sınav jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıştır. Ön değerlendirme sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ön Değerlendirme Sonuçları 1

Ön Değerlendirme Sonuçları 2