EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Alımı Sonuçları

13.12.2016

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuranların değerlendirilmesi;  31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi  gereğince;  ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu  alarak yapılmıştır. Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır. 
Birimi Edebiyat Fakültesi
Bölümü Psikoloji
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi
Kadro Derecesi 4
Kadro Adedi 2
İlan No 1012544
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih 12.12.2016
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN  ADAYLAR
S.No T.C.NO Adı ve Soyadı ALES PUANI (A) %30
Yabancı Dil Puanı
(B) %10
Lisans Mez.Notu
(C) %30
Giriş Sınavı Notu
(D) %30 (A+B+C+D)
Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.
Sonuç
1 27985965124 Beliz CANLI 87,31429 26,19429 87,50000 8,75000 92,06000 27,61800 100,00000 30,00000 92,56229 ASİL KAZANAN
2 11845069138 Bernanur KUYRUKÇU 82,88589 24,86577 85,00000 8,50000 89,26000 26,77800 95,00000 28,50000 88,64377 ASİL KAZANAN
3 1957491286 Nazike MERT 81,08853 24,32656 90,00000 9,00000 98,13000 29,43900 85,00000 25,50000 88,26556 YEDEK KAZANAN
4 53413066446 Şerife YILMAZ 84,49246 25,34774 83,75000 8,37500 84,60000 25,38000 90,00000 27,00000 86,10274 YEDEK KAZANAN
5 11225088186 Müge ÖZVAROL 88,91983 26,67595 85,00000 8,50000 88,10000 26,43000 80,00000 24,00000 85,60595
6 54469299772 Figen EROĞLU ADA 83,62538 25,08761 82,50000 8,25000 93,93000 28,17900 80,00000 24,00000 85,51661
7 19601716180 Ayçe Feride KÖROĞLU 83,74397 25,12319 97,50000 9,75000 95,10000 28,53000 70,00000 21,00000 84,40319
8 29269301710 Rümeysa GÜNAY 87,56046 26,26814 95,00000 9,50000 90,90000 27,27000 70,00000 21,00000 84,03814
9 11060945804 İbrahim ÖZTÜRK 88,59124 26,57737 86,25000 8,62500 77,36000 23,20800 85,00000 25,50000 83,91037
10 22850105070 Adalet DUMAN 82,71761 24,81528 86,25000 8,62500 97,66000 29,29800 70,00000 21,00000 83,73828
11 48595257454 Nazlı AKAY 80,42663 24,12799 97,50000 9,75000 89,96000 26,98800 75,00000 22,50000 83,36599
12 27305017342 Erkin SARI 84,53834 25,36150 83,75000 8,37500 95,33000 28,59900 65,00000 19,50000 81,83550 BAŞARISIZ
13 47854065830 Hasan ÖZDEMİR 92,98821 27,89646 82,50000 8,25000 89,73000 26,91900 60,00000 18,00000 81,06546 BAŞARISIZ
14 54160671112 Elif Afra AĞLAR 83,36165 25,00850 91,25000 9,12500 82,50000 24,75000 70,00000 21,00000 79,88350
15 11554055422 Ayşe IŞILAY SORGUN 86,91634 26,07490 85,00000 8,50000 80,86000 24,25800 70,00000 21,00000 79,83290
16 37876434080 Ezgi ÜNAL 77,05660 23,11698 93,75000 9,37500 77,36000 23,20800 70,00000 21,00000 76,69998
17 22771551796 Ilgın ARPACI 79,08731 23,72619 90,00000 9,00000 71,76000 21,52800 70,00000 21,00000 75,25419
18 24947314464 Zeynep AKAN 84,58684 25,37605 83,75000 8,37500 70,60000 21,18000 65,00000 19,50000 74,43105 BAŞARISIZ
19 21160569022 Çağla AKTAŞ 82,79115 24,83735 87,50000 8,75000 68,96000 20,68800 65,00000 19,50000 73,77535 BAŞARISIZ
20 24643232444 Hilal YEKEN 81,68652 24,50596 88,75000 8,87500 76,94000 23,08200 sınava girmedi 56,46296

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuranların değerlendirilmesi;  31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi  gereğince;  ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu  alarak yapılmıştır. Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır. 
Birimi Edebiyat Fakültesi
Bölümü Psikoloji
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi
Kadro Derecesi 5
Kadro Adedi 1
İlan No 1012543
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih 12.12.2016
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN  ADAYLAR
S.No T.C.NO Adı ve Soyadı
ALES Puanı
(A) %30
Yabancı Dil Puanı
(B) %10
Lisans Mez.Notu
(C) %30
Giriş Sınavı Notu
(D) %30 (A+B+C+D)
Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.
Sonuç
1 53602335186 Betül POLAT 84,46982 25,34095 65,00000 6,50000 87,63000 26,28900 100,00000 30,00000 88,12995 ASİL KAZANAN
2 54883651842 Rukiyye Meryem PARLADICI 89,38551 26,81565 97,50000 9,75000 93,46000 28,03800 75,00000 22,50000 87,10365 YEDEK KAZANAN
3 22532816560 Hasan ERGÜLER 81,89989 24,56997 96,25000 9,62500 99,30000 29,79000 70,00000 21,00000 84,98497
4 28133165526 Şuheda KARAKAYA AYDIN 85,93498 25,78049 82,50000 8,25000 93,00000 27,90000 70,00000 21,00000 82,93049
5 32908789466 Feray TARIMTAY 71,79851 21,53955 88,75000 8,87500 95,33000 28,59900 70,00000 21,00000 80,01355
6 10043526450 Can GÜRSOY 83,98964 25,19689 72,50000 7,25000 86,00000 25,80000 70,00000 21,00000 79,24689
7 63961237748 Begüm BİLGİN 78,96199 23,68860 66,25000 6,62500 79,93000 23,97900 70,00000 21,00000 75,29260
8 32854274252 İzel Gamze ÖZKAN 79,85305 23,95592 73,75000 7,37500 76,24000 22,87200 60,00000 18,00000 72,20292 BAŞARISIZ
9 36712571866 Ahmet Furkan TOSYALI 77,50339 23,25102 81,25000 8,12500 94,16000 28,24800 sınava girmedi 59,62402
10 56704023074 Nurdamla KALLEK 71,66224 21,49867 70,00000 7,00000 78,30000 23,49000 sınava girmedi 51,98867