EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Alımı Sonuçları

02.12.2016

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DEĞERLENDİRME TABLOSU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuranların değerlendirilmesi;  31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi  gereğince;  ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu  alarak yapılmıştır. Değerlendirme Tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürileri tarafından düzenlenerek imzalanmıştır. 
Birimi Edebiyat Fakültesi
Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı Araştırma Görevlisi
Kadro Derecesi 4
Kadro Adedi 1
İlan No 10111692
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih 01.12.2016
DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN  ADAYLAR
S.No T.C.NO Adı ve Soyadı
ALES Puanı
(A) %30
Yabancı Dil Puanı
(B) %10
Lisans Mez.Notu
(C) %30
Giriş Sınavı Notu
(D) %30 (A+B+C+D)
Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.
Sonuç
1 28238442508 Büşra AKTAŞ KÜTÜKÇÜ 70,77442 21,23233 80,00000 8,00000 84,50000 25,35000 95,00000 28,50000 83,08233 ASİL KAZANAN
2 62065325290 Seher İNCEOĞLU 72,52436 21,75731 50,00000 5,00000 96,00000 28,80000 90,00000 27,00000 82,55731 YEDEK KAZANAN
3 43699659944 Gülcan PALO 70,00000 21,00000 78,75000 7,87500 80,70000 24,21000 90,00000 27,00000 80,08500 BAŞARISIZ
4 26570456948 Ömer Faruk CAN GİRMEDİ