EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Arş. Gör. Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

30.11.2016

 14/11/2016 -28/11/2016 tarihleri arasında YÖK Başkanlığının web sayfasında yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına başvuran Araştırma Görevlilerinin ön değerlendirilmesi;31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince  Sınav jürisi tarafından; ALES puanının %60’ını, yabancı dil puanının %40’ını alarak ön değerlendirilmesi yapılmıştır. Ön değerlendirme tutanağı aşağıda isimleri yazılı sınav jürisi tarafından düzenlenerek imzalanmıştır.

Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Yönetimi Anablim dalına Araştırma Görevlisi alımı için Ön Değerlendirmeye tabi tutulan adaylar aşağıya çıkartılmış, imza altına alınmıştır.
Sıra No T.C.NO Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  (A+B)
Ön Değerlendirme Notu
SONUÇ
( Ön değerlendirme puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen kadronun 10 katına kadar olan adaylar giriş sınavına girmeye hak kazanır.)
Giriş Sınavının Yeri Tarihi ve Saati
1 26570456948 Ömer Faruk CAN 73,52966 44,11780 86,25000 34,50000 78,61780 Sınava Girecek Edebiyat Fakültesi Güney Yerleşkesi B Blok Toplantı Salonu/ 01.12.2016 Saat:09.00
2 28238442508 Büşra AKTAŞ KÜTÜKÇÜ 70,77442 42,46465 80,00000 32,00000 74,46465 Sınava Girecek Edebiyat Fakültesi Güney Yerleşkesi B Blok Toplantı Salonu/ 01.12.2016 Saat:09.00
3 43699659944 Gülcan PALO 70,00000 42,00000 78,75000 31,50000 73,50000 Sınava Girecek Edebiyat Fakültesi Güney Yerleşkesi B Blok Toplantı Salonu/ 01.12.2016 Saat:09.00
4 62065325290 Seher İNCEOĞLU 72,52436 43,51462 50,00000 20,00000 63,51462 Sınava Girecek Edebiyat Fakültesi Güney Yerleşkesi B Blok Toplantı Salonu/ 01.12.2016 Saat:09.00
İlan şartları uygun olmadığından, değerlendirmeye tabi tutulmayan adaylar:
1 10948595360 Gülşah AKTAŞ Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktoraya kayıtlı olmadığından değerlendirmeye alınmamıştır.